Việc thay đổi thiết kế kỹ thuật làm ảnh hưởng đến quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ thực hiện dự án phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Việc thẩm tra thiết kế xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng" tại thông tư 24/2016/tt-bxd ngày 01/09/2016 của bộ xây dựng cũng quy định ở điều 3 như sau: "điều 3. Bãi bỏ khoản 3 điều 13 thông tư số 18/2016/tt-bxd ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. " theo đó kể từ ngày 01/09/2016 khoản 3 điều 13 thông tư số 18/2016/tt-bxd quy định "đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (ppp), cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 điều 26 của nghị định số 15/2015/nđ-cp của chính phủ ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư là đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định dự án.

Việc thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình được thực hiện như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định tại khoản 2 điều 11 và khoản 1 điều 25 của nghị định số 59/2015/nđ-cp" sẽ bị bãi bỏ, không có hiệu lực thi hành. Từ những căn cứ pháp lý trên, tôi xin hỏi luật sư, sau khi có báo cáo nckt đc duyệt, nhà đầu tư lập thiết kế kỹ thuật và dự toán (đối với dự án 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (đối với dự án 2 bước) mà không cần thông qua bước trình thẩm định hiết kế kỹ thuật và dự toán (đối với dự án 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (đối với dự án 2 bước) trước khi phê duyệt có được phép không.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:   1900 6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật xây dựng 2014

Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP

Thông tư 18/2015/TT-BXD quy đinh chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

2. Luật sư tư vấn:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin tư vấn cho vấn đề bạn quan tâm như sau:

Khoản 3 Điều 13 Thông tư 18/2016/TT-BXD đã bị bãi bỏ theo Điều 3 Thông tư 24/2016/TT-BXD có nội dung: 

"3. Đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (PPP), cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư là đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định dự án. Việc thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình được thực hiện như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 và Khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP."

Theo như nội dung trên, việc thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo hình thức PPP "được thực hiện như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách", song trên thực tế, các dự án thực hiện theo hình thức PPP bao gồm các các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách. Do đó, việc bác bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 18/2016/TT-BXD không ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng công tư PPP.

Mặt khác, Khoản 5 Điều 79 Luật Xây dựng 2014 về yêu cầu đối với thiết kế xây dựng quy định:

"5. Thiết kế xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quyđịnh tại khoản 7 Điều này."

Theo quy định trên cùng với quy định tại Điều 46 Nghị định 15/2015/NĐ-CP, việc thẩm định các thiết kế kỹ thuật và dự toán (đối với dự án 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (đối với dự án 2 bước) là bắt buộc đối với các dự án xây dựng theo hình thức PPP.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Thẩm định thiết kế và dự toán sau bước thiết kế cơ sở của Dự án PPP được quy định như thế nào?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:  1900 6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê