Tình huống được biên tập từ việc tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 1900.6162:

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Thắc mắc của bạn được giải đáp như sau:

- Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 43/2010 NĐ-CP  về đăng kí doanh nghiệp;

- Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Bạn thân mến, tại khoản 1 Điều 49 NĐ 43/2010 NĐ-CP quy định “Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”. 

Thành lập hộ kinh doanh cá thể kinh doanh ngư nghiệp

Thành lập hộ kinh doanh cá thể kinh doanh ngư nghiệp - Ảnh minh họa

Như vậy, nếu bạn muốn  thực hiện việc kinh doanh mà không thành lập doanh nghiệp thì bạn có thể kinh doanh dưới hình thức là hộ kinh doanh. Hình thức hộ kinh doanh chỉ được sử dụng không quá 10 lao động. Theo quy định tại khoản 3 Điều 49 NĐ 43/2010 NĐ-CP  thì “Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp”. Do đó, nếu bạn muốn thực hiện kinh doanh sử dụng 15 lao động  thì  bạn phải chuyển đổi hoạt động sang hình thức doanh nghiệp. Và thủ tục thành lập doanh nghiệp sẽ tuân theo các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005.
Chúc bạn kinh doanh tốt!
Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  

----------------------------- 

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: