Thành viên hội đồng quản trị có nhất thiết phải là cổ đông sở hữu cổ phần của công ty không hay có thể là bất kỳ ai có đủ năng lực hành vi dân sự và trình độ theo yêu cầu?

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư                                         

Người gửi:  Hong Vinh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

>> Tư vấn pháp luật Doanh Nghiệp miễn phí, gọi: 1900.6162

 

Trả Lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp 2005

2. Nội dung tư vấn:

Điều 109. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

"...4. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty."

Điều 110. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

"1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ."

Theo đó, thì thành viên hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông của công ty. Bạn có thể tham khảo quy định tại điều 110 trên để biết rõ hơn về điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê