c) quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

d) danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại khoản 4 điều 22 và khoản 4 điều 23 luật doanh nghiệp;

đ) hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư. Nhưng em không biết mẫu các giấy tờ này như thế nào ?

Mong anh/chị gửi cho em xin các mẫu đó ạ. Em cảm ơn ạ.

Người gửi : Nguyễn Thị Hương

Luật sư trả lời: