Xin hỏi công ty muốn cho thuê lại máy móc thiết bị hiện có của công ty cho đối tác đang thuê nhà xưởng thì công ty có đủ điều kiện để đăng ký bổ sung ngành nghề cho thuê máy móc thiết bị hay không ?

Xin chân thành cảm ơn luật sư.

Người gửi : P.T.T

 

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý: 

Luật doanh nghiệp 2014

Luật đầu tư 2014

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đầu tư

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)

Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAT)

2. Nội dung tư vấn.

Thứ nhất: Về ngành nghề kinh doanh.

ĐIều 7 Luật doanh nghiệp 2014 cho phép doanh nghiệp có quyền "Tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm". Tuy nhiên, trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm bao gồm ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ngành nghề kinh doanh không có điều kiện. ĐỐi vơi những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh (Điều 9 Luật doanh nghiệp 2014).

Mặt khác, pháp luật cũng quy định, khi tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong nội dung đăng ký kinh doanh nêu rõ những ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề đã đăng ký. Nếu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh với ngành nghề mà không có trong nội dung đăng ký kinh doanh thì bị coi là vi phạm pháp luật.

Như vậy để kinh doanh lĩnh vực cho thuê lại nhà xưởng, doanh nghiệp của bạn cần phải bổ sung ngành nghề cho thuê lại nhà xưởng vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Công ty của bạn là doanh nghiệp nước ngoài nên ngoài việc tuân thủ luật doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phải đáp ứng đủ yêu cầu của luật Đầu tư, của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước người góp vốn và các điều ước quốc tế cũng như hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

Đối với ngành nghề công ty dự định kinh doanh được quy định tại Hiệp đinh thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) và Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) có quy định đối với điều kiện kinh doanh ngành nghề dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị không kèm người điều khiển như sau:

- Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt quá 51%

- Hình thức đầu tư: Liên doanh

- Các thiết bị mang vào Việt Nam phải tuân thủ quy định liên quan của Việ Nam về quản lý xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo không gây mất an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia theo quy định của pháp luật Việt Nam và tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành về cấp phép viễn thông và cấp phép sử dụng thiết bị truyền thanh và tần số.

Như vậy, với đều kiện đâu tiên, doanh nghiệp của bạn không đủ điều kiện để tiến hành kinh doanh ngành nghề này. Theo quy đinh của các hiệp định, vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài phải không quá 51%, vì vậy công ty bạn có 100% vốn nước ngoài nên không đủ điều kiện kinh doanh hoạt động này.

Thứ hai: Về bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đối với công ty của bạn, nếu Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký là một, thì công ty bạn phải tiến hành thủ tục tách Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ý kinh doanh trước, sau đó mới được tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Còn nếu doanh nghiệp đã được cấp riêng hai giấy chứng nhận thì công ty chỉ làm thủ tục bổ sung ngành nghề vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014

Thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư

Điều 61 Nghị định 118/2015/NĐ- CP hướng dãn luật đầu tư:

2. Doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo thủ tục sau:

a) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính gồm văn bản đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp; bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản này. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định lại nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hết hiệu lực kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương tiếp tục có hiệu lực.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sự tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê