1. Cách thức triển khai dịch vụ:

Bước 1: Tiếp nhận mọi thông tin và yêu cầu của khách hàng về những nội dung đăng ký thay đổi;

Bước 2: Tư vấn và giải đáp mọi vấn pháp lý liên quan đến yêu cầu của khách hàng;

Bước 3: Thương thảo ký kết hợp đồng;

Bước 4: Triển khai các công việc cụ thể theo thỏa thuận;

Bước 5: Cung cấp các dịch vụ hậu mãi.

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

 

2. Công việc cụ thể do Công ty luật Minh Khuê soạn thảo bao gồm:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.

3. Danh sách người đại diện mới (đối với trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn đại diện)

4. Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi:

- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của doanh nghiệp (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố khác đến).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Chủ doanh nghiệp/Giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng (đối với ngành nghề mà luật pháp chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền.

b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh KHuê