- Đối với cơ quan Thuế quản lý đơn vị trực thuộc : Sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho đơn vị chủ quản, cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản phải thông báo ngay cho Cục thuế các tỉnh có đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản, để các Cục thuế này kiểm tra việc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. 

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900 6162

 

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục thuế

+ Thông qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ , bao gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)

+ Thông báo chấm dứt tồn tại của đơn vị chủ quản.

-   Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:  

+ Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

+ Sau 30 ngày, cơ quan thuế sẽ thực hiện thủ tục đóng mã số thuế đối với những doanh nghiệp không có xác nhận của Tổng cục Hải quan, hoặc được Tổng cục Hải quan xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế truyền thông tin người nộp thuế đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế sang Tổng cục Hải quan để xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành hay chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngành Hải quan:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuế;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 - Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm )

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006;

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ;

+ Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Phòng luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

-----------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: