Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

1. Thẩm quyền giải quyết:     Sở Kế hoạch và Đầu tư/UBND Tỉnh/Thành nơi doanh nghiệp đặt trụ sở .

2. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp:

- Văn bản đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư;

- Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:  

- Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài;

-  Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

- Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty Cổ phần;

-  Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty Hợp danh;

Số lượng hồ sơ nộp:  01 bộ hồ sơ

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

 

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:  03 ngày làm việc (thông báo cho chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

- Thời gian xem xét - cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng quý khách!

Trân trọng./.

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ