+         Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và phải thực hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

- Cách thức thực hiện:

+         Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục thuế

+         Thông qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

      -   Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+         Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

+         Quyết định chia doanh nghiệp (đóng dấu sao y bản chính).

+         Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

-   Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:   Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+         Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuẾ

+         Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Cơ quan thuế ra thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm )

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+         Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

+         Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+         Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

 Nguồn: Tổng Cục Thuế