+    Cơ quan thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp mã số thuế mới và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho các doanh nghiệp mới chia như doanh nghiệp mới thành lập khác.

 

- Cách thức thực hiện:

 

+         Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục thuế

 

+         Thông qua hệ thống bưu chính

 

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

      -   Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+         Tờ khai đăng ký thuế.

 

+         Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực)

 

-   Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

 

 

- Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký thuế chậm nhất không quá 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục thuế , tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót). 

 

 

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức

 

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

+         Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuế

 

+         Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục thuế

 

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :  Giấy chứng nhận

 

 

 

- Lệ phí (nếu có):

 

 

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm )

 

+ Mẫu số 01-ĐK-TCT : Tờ khai  đăng ký thuế.

 

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

+         Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

 

+         Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

 

+         Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

 

NGUỒN: TỔNG CỤC THUẾ

(MINH KHUE LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)