Xin cảm ơn luật sư nhiều.
Người gửi:  Jimmy

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn tôi xin trả lời như sau:

Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài được quy định tại điều 72/2006/NĐ-CP hướng dẫn luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài.

I. Thẩm quyền giải quyết:   Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội & Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

II. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

1. Hồ sơ Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

- Thông báo lập Chi nhánh (đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Chi nhánh);

- Thông báo lập Văn phòng đại diện (đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện);

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện:

+ Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên;

+ Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

+ Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần;

+ Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;

- Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hà Nội) ;

- Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, Công ty Cổ phần, công ty Hợp danh (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hà Nội) ;

- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

Hồ sơ Đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

- Thông báo lập Địa điểm kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) giấy tờ chứng thực cá nhân;

 Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ. Hồ sơ được làm bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng. Hồ sơ được đóng chắc chắn để sử dụng và bảo quản lâu dài.

III. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc (thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có

- Thời gian xem xét - cấp Giấy đăng ký hoạt động: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

Ý kiến trả lời bổ sung:

Căn cứ pháp lý:

- Luật thương mại năm 2005;

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP;

Theo quy định tại điều 3 nghị định 12/2006/NĐ-CP: quyền kinh doanh xuất nhập khẩu

Đối với thương nhân việt nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đay gọi tắt là thương nhân): trừ hàng hóa thuộc danh mục xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, thuộc danh mục cấm nhập khẩu tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân được quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

+ Như vậy, để kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa bạn không nhất thiết phải thành lập công ty mà chỉ cần là thương nhân theo quy định của luật thương mại (có giấy phép đăng ký kinh doanh một ngành nghề bất kỳ).

Để có thể nhập khẩu hải sản của một công ty nước ngoài vào tiêu thụ tại Việt Nam bạn có thể thành lập đại lý cho công ty đó. Điều 21 nghị định số 12/2006/NĐ-CP quy định: thương nhân được làm đại lý mua, bán hàng hóa cho các thương nhân nước ngoài, trừ các hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hóa thuộc danh mục nhập khẩu, xuất khẩu theo giấy phép thương nhân chỉ được kế hợp đồng đại lý sau khi được bộ thương mại cấp phép.

 Bạn có thể lựa chọn một trong những hình thức đại lý: đại lý bao tiêu, đại lý độc quyền, đại lý hoa hồng...

+ Thủ tục mở đại lý: để mở đại lý bạn cần thiết lập một hợp đồng đại lý với bên đối tác. Hợp đồng phải lập dưỡi hình thức văn bản hoặc hình thức có giá trị pháp lý tương đương.

Nội dung của hợp đồng gồm:

- Tên, người đại diện, địa chỉ các bên

- Sản phẩm, giá cả, hình thức

- Thù lao đại lý

- Phương thức, thời hạn thanh toán

- Thời hạn hợp đồng

 - Các phương thức, địa điểm  giải quyết tranh chấp.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT

--------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: