- Kinh doanh bất động sản;
- Môi giới bất động sản;
- Thẩm định BĐS;
- Kinh doanh sàn BĐS;Quy định của pháp luật về việc ký quỹ luôn đối với hoạt động kinh doanh này.
2.Thay đổi giấy phép kinh doanh của công ty cổ phần thành lập năm 2007(thay đổi cổ đông góp vốn và tỷ lệ góp vốn trong ĐKKD).
3.Thành lập mới công ty TNHH kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng.

Xin quý công ty báo giá sớm cho chúng tôi nhé,và thông báo cho chúng tôi cần chuẩn các chứng chỉ, giấy tờ hay văn bản gì để làm thủ tục  thành lập các công ty trên.

Người hỏi: Trần Chiến Thắng
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:
Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi những thắc mắc đến cho chuyên mục, dựa vào những dữ liệu bạn cung cấp tôi có thể trả lời bạn như sau:

Vấn đề 1: Thành lập mới công ty bất động sản:

Căn cứ vào Điều 19 luật doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

a) Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Vì kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản

Căn cứ pháp lý: Điều 8 luật kinh doanh bất động sản năm 2006.

Trong trường hợp anh ủy quyền cho một công ty hoặc văn phòng luật thay mặt anh làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp cần thêm hai loại giấy tờ sau:

- Giấy ủy quyền. ( có công chứng, chứng thực);

- Hợp đồng dịch vụ.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư trực thuộc tỉnh nơi đặt địa chỉ trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện.

Vấn đề 2: Thay đổi giấy phép kinh doanh của công ty cổ phần.

Căn cứ Điều 26 luật doanh nghiệp. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

1. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

2. Trường hợp có thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải trả phí.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

- Biên bản họp đại hội đồng cổ theo mẫu bạn có thể tham khảo mẫu của biên bản tại website luatminhkhue.vn

- Quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị về việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

- Thông báo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh

Trường hợp trên là thay đổi cổ đông góp vốn nên cần thêm các loại giấy tờ sau:

-  Thông báo thay cổ đông của công ty

-  Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ( hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp) theo mẫu ( tham khảo tại website: luatminhkhue.vn)

-  Biên bản thanh lý hợp đồng

-  Chứng từ chuyển khoản qua ngân hàng

-  Bản sao chứng minh thư ( chữ ký của giám đốc mới nếu người thay đổi là người đại diện theo pháp luật)

Hồ sơ nộp tại phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư.

Vấn đề 3: Thành lập mới công ty TNHH kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng.

Căn cứ Điều 18 luật doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây:

a) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Vì kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên không cần các chứng chỉ đi kèm.

Trong trường hợp anh ủy quyền cho một công ty hoặc văn phòng luật thay mặt anh làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp cần thêm hai loại giấy tờ sau:

- Giấy ủy quyền. ( có công chứng, chứng thực)

- Hợp đồng dịch vụ.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư trực thuộc tỉnh nơi đặt địa chỉ trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện. 
Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê