Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp công ty Luật Minh Khuê

Thủ tục và hồ sơ thay đổi Giám đốc dự án ?

 Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật Đầu tư 2014

Luật Đấu thầu 2013

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013: "Doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất." Theo đó, doanh nghiệp dự án là một doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật để quản lý và thực hiện dự án trên cơ sở giấy chứng nhận đầu tư và hợp đồng dự án. Do đó, việc thay đổi giám đốc doanh nghiệp dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp về thay đổi giám đốc doanh nghiệp.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, việc thực hiện dự án thi công công trình cấp thoát nước được thực hiện trên cơ sở hợp đồng PPP về xây dựng kết cấu hạ tầng giữa Nhà nước (nắm giữ nguồn vốn ODA) với doanh nghiệp dự án do công ty bạn thành lập (công ty Hàn Quốc). Do đó, doanh nghiệp dự án này được tổ chức theo hình thức công ty TNHH một thành viên, giám đốc dự án là người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp dự án.

Theo quy định của pháp luật Đầu tư hiện hành, thông tin về người đại diện không phải là một trong những nội dung của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư. Do đó, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dự án, doanh nghiệp dự án phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp.

Theo quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp:

"Điều 29. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

4. Vốn điều lệ."

Việc thay đổi người đại diện sẽ dẫn đến những nội dung quy định tại khoản 3 Điều 29 thay đổi theo, cho nên doanh nghiệp dự án phải thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp. Thủ tục thực hiện việc thay đổi người đại diện như sau:

-Tiến hành họp hội đồng thành viên: Tại cuộc họp hội đồng thành viên phải có biên bản họp hội đồng thành viên và làm thủ tục cử người thay thế người đại diện theo pháp luật

-Gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Sơn La. Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ_CP, nội dung thông báo bao gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; các giấy tờ về nhân thân của người đại diện thay thế; Chữ ký của chủ tịch công ty hoặc chủ tịch hội đồng thành viên của doanh nghiệp dự án.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp, kể từ ngày có thay đổi về giám đốc dự án theo quyết định của chủ đầu tư, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (tức giám đốc dự án mới) phải có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung GCNĐK doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ_CP. Người đại diện của doanh nghiệp dự án nộp 1 bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Sơn La (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La).

Hồ sơ gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Biên bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

- Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê