Xin chân thành cám ơn sunlaw!
Người gửi:  Oanh Trần

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục. Chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Theo qui định tại Điều 18 Luật thuế TNCN năm 2007,  thu nhập chịu thuế từ thừa kế thì:
 Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh và thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thừa kế.

Theo Điều 21 Luật thuế TNCN thì thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế là thu nhập chịu thuế và  theo quy định tại Điều 23 Luật thuế TNCN thì thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với thu nhập từ thừa kế là 10%.

Theo quy định tại khoản 7 Mục II, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì  căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế  là thu nhập tính thuế và thuế suất. Tại Thông tư này cũng quy định về cách tính thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp= Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10% .

Vậy, khi mẹ bạn đóng thuế thu nhập cá nhân thì số thuế phải nộp là 100.000.000 x 10%= 10.000.000 VNĐ.

Tham khảo văn bản pháp luật liên quan:

- Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12  ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: