>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

 

Nhập lậu rượu có giá trị 100 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo đó, từ 1/9/2010, mức xử phạt tối thiểu 100 nghìn đồng đối với hành vi kinh doanh rượu nhập lậu có giá trị đến 500 nghìn đồng và mức xử phạt cao nhất 100 triệu đồng về kinh doanh rượu nhập lậu có giá trị 50 - 100 triệu đồng. Trường hợp kinh doanh rượu nhập lậu có giá trị 100 triệu đồng trở lên, cơ quan phát hiện chuyển hồ sơ sang cơ quan tiến hành tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự.

 
Đối với hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, mức xử phạt sẽ căn cứ vào số lượng bao (20 điếu), thay vì quy ra tiền như trước đây. Trong đó, mức phạt tới 100 triệu đồng áp dụng đối với những trường hợp vi phạm có số lượng 1.000 - 1.500 bao thuốc lá nhập lậu; từ 1.500 bao trở lên, chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng hình sự xử lý theo quy định pháp luật./. 

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam

(MINH KHUE LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)