1. Sơ chế, chế biến dược phẩm dược liệu;          

2. Bán buôn bán lẻ nguyên liệu dược liệu và thành phẩm dược liệu;

3. Quầy hàng nguyên liệu và thành phẩm dược liêu;

4. Tư vấn sức khỏe;

Tôi muốn hỏi, thủ tục thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư,

Người gửi: Binh Ngân

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp.

2. Nội dung phân tích:

Công ty bạn muốn bổ sung các ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực kinh doanh có điều kiện là dược phẩm, dược liệu, trong trường hợp này bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau, quy định cụ thể tại khoản 1 điều 34 Nghị định 43/2010/NĐ-CP:

"Điều 34. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty."

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo đúng quy định, bạn gửi Thông báo kèm theo các loại giấy tờ này đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đã đăng ký. Khi nhận được Thông báo Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho công ty bạn.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh KHuê