>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900 6162

Tư vấn cấp chứng nhận đầu tư đối với dự án vốn đầu tư nước ngoài có gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN  VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ GẮN VỚI THÀNH  LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ HOẶC CHI NHÁNH

_________________

Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam -thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam  trở lên

***

I. Thẩm quyền giải quyết:      Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

II. Nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Địa chỉ       :       Tầng 1 – 17 Trần Nguyên Hãn – Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

III. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam  có dự án đầu tư với quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam-thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; và quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên (trừ các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ) làm thủ tục thẩm tra-cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm 02 phần: hồ sơ thẩm tra đầu tư và hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1 - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu BM-HAPI-13-01

2 - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

3 - Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư).

4 - Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

5 - Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp - Nhà đầu tư chọn một trong các loại hình dưới đây:

– Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài: - theo hướng dẫn tại BM-HAPI-13-19

– Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên - theo hướng dẫn tại BM-HAPI-13-20

– Thành lập Công ty Cổ phần - theo hướng dẫn tại BM-HAPI-13-21

– Thành lập Công ty Hợp danh - theo hướng dẫn tại BM-HAPI-13-22

– Hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh - theo hướng dẫn tại BM-HAPI-13-23

*. Số lượng hồ sơ nộp: 08 bộ hồ sơ , trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc

 

IV. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả1.     Ngày trong tuần: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

                  2.     Giờ trong ngày:         8h00 đến 10h30; 13h30 đến 15h00

                   3.     Số ngày trả kết quả: 

             - Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:          03 ngày làm việc (thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

            - Thời gian thẩm tra                  :          20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ  hợp lệ
           
- Thời gian  phê duyệt               :           05 ngày làm việc

           

V. Các khoản phí, lệ phí theo quy định:     Chưa thu phí

  

______________________

 

Ghi chú:  Đề nghị Nhà đầu tư tham khảo:
-         Cách ghi các biểu mẫu tại HD-HAPI-15-10

-         Danh mục Lĩnh vực đầu tư có điều kiện tại HD-HAPI-15-11

-         Danh mục Lĩnh vực cấm đầu tư  tại HD-HAPI-15-12

-         Chứng thực cá nhân tại  PL-HAPI-07-01

-         Danh mục ngành nghề  đăng ký kinh doanh phải có vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề  - tại PL-HAPI-07-02

 

_____________