Bây giờ tôi muốn thay đổi ba thành viên cũ bằng hai thành viên mới. Thực hiện nội dung này như thế nào?
Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kính thư
    
Người gửi: Trần Tuấn
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn thay đổi cổ đông công ty - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

1. Hồ sơ thay đổi thành viên công ty cổ phần  bao gồm:

- Thông báo thay đổi thành viên công ty cổ phần  do người đại diện theo pháp luật và chủ tịch Hội đồng quản trị ký (theo mẫu qui định);

- Danh sách thành viên, cổ đông mới (theo mẫu quy định);

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thành viên công ty cổ phần có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các thành viên dự họp và đóng dấu treo của công ty;

- Quyết định về việc thay đổi thành viên công ty cổ phần do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký;

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn của các thành viên thay đổi;

- Biên bản thanh lý vốn;

- Thông báo lập sổ cổ đông mới;

- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên nhận chuyển nhượng vốn;

- Bản gốc đăng ký kinh doanh và mã số thuế;

- Các văn bản khác;

2. Thủ tục thực hiện thay đổi thành viên công ty cổ phần

- Nộp hồ sơ tại: phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

- Thời gian thụ lý hồ sơ 05 ngày làm việc, kể từ khi hồ sơ được cơ quan cơ thẩm quyền chấp thuận hồ sơ hợp lệ; và được viết giấy biên nhận.

- Sau 05 ngày làm việc, doanh nghiệp đem bản gốc đăng ký kinh doanh và  đăng ký thuế đến nhận bản đăng ký kinh doanh mới.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. 

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT