Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Sở Y tế (SYT)
Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký quảng cáo hợp lệ thì gửi cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3: Đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung
Bước 4: Nếu hồ sơ đăng ký quảng cáo chưa hợp lệ thì Sở Y tế thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo để bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ bổ sung không đúng theo yêu cầu thì Sở Y tế sẽ thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo không được quảng cáo theo nội dung đã đăng ký.
Bước 5: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được nội dung quảng cáo đã sửa đổi, bổ sung ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được quảng cáo như nội dung đã sửa đổi.
Trong trường hợp đơn vị có sửa đổi, bổ sung nhưng không theo đúng những nội dung được nêu trong văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Sở Y tế thì Sở Y tế sẽ thẩm định lại hồ sơ đăng ký và đơn vị đăng ký hồ sơ chưa được quảng cáo theo nội dung đã gửi. Trong trường hợp này Sở Y tế sẽ thông báo cho đơn vị gửi hồ sơ một phiếu nhận hồ sơ và chu trình thẩm định hồ sơ được lặp lại từ đầu.
Cách thức thực hiện
Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp Sở Y tế
Thành phần số lượng hồ sơ
a)Thành phần hồ sơ bao gồm:
1- Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm (theo mẫu 3a).
2- Hình thức, nội dung quảng cáo mỹ phẩm. Nếu quảng cáo trên đài truyền hình, đài phát thanh thì phải gửi băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh. Nếu quảng cáo trên báo in, báo điện tử thì phải gửi makét quảng cáo.
3- Tài liệu xác minh nội dung quảng cáo.
b) Số lượng hồ sơ:01(bộ).
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y tế nhận được hồ sơ hợp lệ.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG