- Khi được cấp ngành nghề mới rồi bên tôi có được phép xuất hóa đơn đỏ cho các dịch vụ của tòa nhà như: điện nước, vệ sinh, bảo vệ... không ?

- Cho tôi xin báo giá về việc đăng ký thêm ngành nghề như trên nhé

- Tôi đăng ký cho Trưởng phòng Hành chính nhân sự đi học chứng chỉ trên thì có được không ?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư.

Người gửi: NT Hằng

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn luật doanh nghiệp

Tư vấn luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Trả lời:

Kính gửi Quý khách hàng, Với câu hỏi của bạn Công ty Luật Minh Khuê xin được giải đáp như sau:

1. Về căn cứ pháp lý:

- Luật Nhà ở năm 2005.

Nghị định 51/2010/NĐ-CP Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định số 71/2010/NĐ-CP Quy định hướng dẫn thi hành Luật nhà ở

Thông tư số 37/2009/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư

Thông tư 14/2011/TT-BXD về việc quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

 

2. Về việc xuất hóa đơn đỏ (hóa đơn giá trị gia tăng):

Theo pháp luật Việt Nam quy định, hóa đơn đỏ (hóa đơn GTGT) là từ dùng cho "Hóa đơn tài chính" là hóa đơn chính thức do Bộ Tài chính Việt Nam ban hành áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mua bán, vận tải nội địa,...

Căn cứ theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định:

"Khi bán hàng hoá, dịch vụ người bán phải lập hoá đơn. Khi lập hoá đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này.

Theo Điểm b Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cũng quy định:

"Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá."

Như vậy, nếu như doanh nghiệp của bạn hoạt động kinh doanh, dịch vụ,... thì bên Công ty của bạn hoàn toàn được phép xuất hóa đơn đỏ cho các dịch vụ nhà chung cư như: điều khiển và duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị thuộc phần sở hữu chung hoặc sử dụng chung nhà chung cư, bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường. (Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Thông tư số 37/2009/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư).

 

3. Về việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

Vì ở đây bạn chưa nói rõ Công ty bạn thuộc loại hình doanh nghiệp nào, nên Công ty chúng tôi sẽ giải đáp, tư vấn về những nội dung cơ bản nhất cho việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh  như sau:

Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

- Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (kinh doanh bất động sản, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh dịch vụ bảo vệ, kinh doanh bán hàng đa cấp, kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, kinh doanh ngân hàng, tài chính...).

- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp (Kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn thuế, kế toán, tư vấn thiết kế xây dựng, tư vấn pháp lý, kinh doanh dược phẩm, đại lý thuốc ...).

- Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

- Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ (nếu có).

 

4. Về điều kiện năng lực chuyên môn đối với doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 73 Luật Nhà ở về "Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư" yêu cầu:

"1. Việc quản lý vận hành nhà chung cư phải do doanh nghiệp có năng lực chuyên môn về quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện.

Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện việc quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, cung cấp các dịch vụ cho nhà chung cư, bảo trì nhà chung cư và thực hiện các công việc khác theo hợp đồng ký với Ban quản trị nhà chung cư."

Theo Điều 78 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP Quy định hướng dẫn thi hành Luật nhà ở, quy định về Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về phát triển, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản:

"1. Cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản của các cấp, các ngành ít nhất ba năm một lần phải tham dự lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về phát triển, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản có trách nhiệm bố trí và tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Điều này.

Đối với các cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư (kể cả các công trình nhà ở có mục đích sử dụng hỗn hợp) thì phải tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

2. Bộ Xây dựng quy định về kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo và phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về phát triển, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở và các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư quy định tại Điều này.

3. Kinh phí đào tạo do các cơ quan, đơn vị cử học viên tham dự khóa học thanh toán cho cơ sở đào tạo."

Ngoài ra, Theo Thông tư 14/2011/TT-BXD, quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.Theo đó, các đối tượng phải có giấy chứng nhận đã qua đào tạo theo chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn mới được tham gia quản lý vận hành chung cư, cụ thể tại Điều 2 Thông tư này quy định về đối tượng áp dụng như sau:

"1. Các đối tượng phải tham gia khóa đào tạo là các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, Trưởng ca vận hành nhà chung cư.

2. Khuyến khích các đối tượng là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này được gọi chung là học viên.

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư."

Như vậy, việc bạn đăng ký cho Trưởng phòng hành chính nhân sự đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là chưa đủ. Mà việc đào tạo, bồi dưỡng này còn phải áp dụng cho các đối tượng khác theo quy định ở trên. 

Trên đây là những giải đáp từ phía Công ty Luật Minh Khuê cho thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi!

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh KHuê