Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Cẩm Nguyễn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2005

2. Luật sư tư vấn:

Điều 166. Chuyển đổi công ty nhà nước

1. Thực hiện theo lộ trình chuyển đổi hằng năm, nhưng chậm nhất trong thời hạn bốn năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực, các công ty nhà nước thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật này.

Chính phủ quy định và hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi.

2. Trong thời hạn chuyển đổi, những quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 được tiếp tục áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước nếu Luật này không có quy định.

Theo quy định của LDN 2005, trong thời hạn bốn năm, kể từ ngày 01/7/2006, tất cả các DNNN phải chuyển đổi sang mô hình công ty. Như vậy, ngày 30/6/2010 là hạn cuối cùng để các DNNN - gồm các tổng công ty và Công ty nhà nước (CTNN) độc lập - phải chuyển đổi thành Công ty cổ phần (CTCP) hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty TNHH).

Như vậy, thời điểm chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định tại Điều 166 Luật doanh nghiệp 2005 đã kết thúc vào ngày 30/6/2010 vì Luật doanh nghiệp chỉ quy định trong thời hạn 4 năm kể từ ngày 1/7/2006(ngày luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thi hành) đến 30/6/2010.

Cơ sở pháp lý giúp xác định thời hạn thực hiện việc chuyển đổi này tại Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2005

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê