Công ty mới này thành lập vào tháng 3/2013. Dần dần đưa vào hoạt động do ông sếp HQ thiếu vốn nên ông người VN đã đầu tư thêm vốn vào để mua trang bị trang thiết bị máy móc và mua thêm một số máy móc để hoạt động thuận lợi hơn ! Nhưng nếu xét về lý trên thực tế thì ông sếp HQ không có gì cả bời vì toàn là ông VN đứng tên hết .

Nay sếp em ông HQ muốn làm giấy chứng nhận là mình có góp vốn vào cty này là bao nhiêu : máy móc quy ra là bao nhiêu tiền? tiền mặt ông góp là bao nhiêu tiền, rồi người VN kia đã góp bao nhiêu tiền , chia tỷ lệ phần trăm ra rỏ ràng cụ thể ! 

Vậy xin luật sư cho em hỏi em làm giấy chứng nhận góp vốn cụ thể là sếp HQ tiền góp là bao nhiêu? máy móc là bao nhiêu ? tính tỉ lệ phần trăm ra , rồi người VN là bao nhiêu tính tỷ lệ phần trăm ra rồi đóng mộc dấu của cty không cần ra công chứng được không a? và em xin luật sư cho em xin mẩu GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN được không a? 
Em xin luật sư tư vấn giúp em !
Em chân thành cám ơn và chúc sức khỏe!!
Người gửi: Nguyễn Kim tuyến

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

 Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2005

Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Nội dung phân tích:

1. Theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật doanh nghiệp 2005, Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Vốn điều lệ của công ty;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;

đ) Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;

e) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Theo đó, giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên không cần công chứng, chứng thực

2. Mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp của Công ty TNHH

 

CÔNG TY TNHH....

------------------------

Số ./CN - ...

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

----------o0o-----------

 

CÔNG TY TNHH .....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................................

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư :.............

Ngày cấp:......./....../........

Vốn điều lệ:.................................. VNĐ (................................................)

 

CHỨNG NHẬN

Ông/bà: .......................................................................................................

Sinh ngày:     ....../......../........                        Quốc tịch: .............................

Chứng minh nhân dân số:   ........................................................................

Ngày cấp:      ../....../.....                         Nơi cấp:  .......................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:   .............................................................

Chỗ ở hiện tại:          ..................................................................................

Phần vốn góp:           ..................................................................................

Giá trị vốn góp:        ....................................................................................

Góp vốn bằng:          (Tài sản, tiền mặt)

Ngày góp:                  ...../...../......

......., ngày ....... tháng ....... năm .........

 

Đại diện theo pháp luật của Công ty

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê