Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán); Dịch vụ sàn giao dịch thương mạo điện tử; Ủy thác mua bán hàng hóa; Đại lý dịch vụ viễn thông; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Em có tìm và tra khá kỹ nhưng đều không có  thông tin mã ngành phù hợp với từng nội dung trên nhỉ ? Anh/Chị có thể phân lại mã ngành giúp em không?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người thư: Nguyễn Văn Hưng

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Phân lại mã ngành kinh doanh?

Phân lại mã ngành kinh doanh gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính gửi Quý khách hàng, Với nội dung câu hỏi của bạn Công ty Luật Minh Khuê xin hỗ trợ giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Quyết Định số 337/QĐ-BKH Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư 46/2010/TT-BCT Quy định về quản lý hoạt động của các  We bsite thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

2.  Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo Quyết Định số 337/QĐ-BKH Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, chúng tôi phân loại như sau:

2.1. Dịch vụ chuyển giao công nghệ: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật - Mã: 7210

Ở đây Dịch vụ chuyển giao công nghệ gồm:

-  Môi giới chuyển giao công nghệ;

- Tư vấn chuyển giao công nghệ;

- Đánh giá công nghệ;

- Định giá công nghệ;

- Giám định công nghệ;

- Xúc tiến chuyển giao công nghệ.

2.2. Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán):   

Thuộc ngành Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu - Mã: 6619

2.3. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại  điện tử: 

Theo như chúng tôi tìm hiểu căn cứ theo Quyết định số 337/QĐ-BKH, thì ngành, nghề này Thuộc ngành nghề "Cổng thông tin" - Mã ngành là 6612.

Tuy nhiên nếu như bạn còn phân vân, thắc mắc hoặc cảm thấy không phù hợp với cách phân loại trên, căn cứ vào Khoản 3 Điều 7 Nghị định  43/2010/NĐ-CP   quy định: "Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó."

Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử mà Công ty của bạn muốn thay đổi, bổ sung vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử đã được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật chuyên ngành là Thông tư 46/2010/TT-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2010 Quy định về quản lý hoạt động của các  We bsite thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

Do vậy, để đăng ký bổ sung dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty của mình, bạn có thể chuẩn bị hồ sơ đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, ghi tên và mã ngành theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, cụ thể: Ngành, nghề kinh doanh  ghi "Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử"; mã ngành ghi "Theo Thông tư số 46/2010/TT-BTC   là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ hiểu, xem xét, bổ sung ngành, nghề kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.

2.4. Ủy thác mua bán hàng hóa: Thuộc ngành nghề "Đại lý, môi giới, đấu giá" - Mã ngành: 4610

Chi tiết: Đại lý sách báo, tạp chí và văn bản pháp lý;  Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa;  Môi giới thương mại, Ủy thác mua bán hàng hóa..

2.5. Đại lý dịch vụ viễn thông: Thuộc "Hoạt Động viễn thông khác" - Mã ngành: 6190

Loại trừ: Cung cấp dịch vụ truy cập internet của người điều hành hạ tầng viễn thông được phân vào nhóm 61100 (Hoạt động viễn thông có dây), 61200 (Hoạt động viễn thông không dây) và  61300 (Hoạt động viễn thông vệ tinh).

61901: Hoạt động của các điểm truy cập Internet

Nhóm này gồm: Hoạt động của các đại lý internet cung cấp dịch vụ truy cập Internet cho khách hàng. 

2.6. Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh:

Ngành nghề "Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh" mà bạn đề cập có thể được mã hóa và chi tiết vào ngành nghề: "Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu" - Mã ngành: 8299.

Tuy nhiên, nếu như bạn đề cập một cách cụ thể tới những mặt hàng mà bên phía Công ty bạn kinh doanh hoạt động, thì bạn có thể xem xét và phân loại cụ thể theo từng hoạt động hay mặt hàng đó. Ví dụ như Công ty bạn có kinh doanh "bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông" thì bạn có thể phân loại vào Mã ngành: 4652, Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh - Mã ngành: 4741.

Trên đây là những hướng dẫn, tư vấn từ phía Công ty chúng tôi cho thắc mắc của Quý khách hàng. Nếu bạn có yêu cầu hỗ trợ gì thêm, có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty chúng tôi. Cảm ơn sự hợp tác từ phía Quý khách hàng!

Trân Trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

-----------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn thành lập tập đoàn kinh tế;

2. Tư vấn thành lập công ty chứng khoán;

3. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp;

4. Tư vấn thành lập Công ty cổ phần tại Hà Nội;

5. Tư vấn thành lập doanh nghiệp dược phẩm, y tế;

6. Tư vấn thành lập Công ty kinh doanh bất động sản;