Cần các điều kiện, thủ tục như thế nào để giải thích và thuyết phụ ? hướng cho CĐCS trực thuộc về đâu ? có phải về liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh, Công đoàn các KCN, LĐLĐ thành phố, liệu khi thành lập công đoàn tập đoàn thì phương thức thu đoàn phí, kinh phí công đoàn như thế nào ?

Xin nhờ luật sư tư vấn giúp!

Người hỏi: Nguyễn Thuấn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn hóa đơn cho doanh nghiệp?

Tư vấn thành lập tổ chức công đoàn cơ sở gọi: 1900.6162

Trả lời

Căn cứ pháp lý:

Bộ Luật lao động 2012 

Luật Công đoàn 2012

Nội dung trả lời:

 Căn cứ  Điều 189 Chương XIII Bộ luật Lao động; Điều 3 Luật Công đoàn:

1: Thống nhất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp việc thành lập CĐCS tại đơn vị:.

 1. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 11 tổ chức tuyên truyền Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trao đổi với chủ doanh nghiệp để thống nhất về việc thành lập CĐCS tại đơn vị, kết nạp đoàn viên, chọn nhân sự Ban Chấp hành lâm thời CĐCS.

 2. Theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 16 Chương III Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI “ CĐCS là tổ chức cơ sở của Công đoàn, được thành lập ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khí có ít nhất năm đoàn viên công đoàn hoặc năm người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

 3. Các đơn vị có số CNLĐ đã là đoàn viên công đoàn từ các nơi khác chuyển đến, có đủ năm đoàn viên thì tiến hành thành lập ngay CĐCS và chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành lâm thời CĐCS.

 Chú ý: Ban Chấp hành lâm thời CĐCS ít nhất phải có từ 03 đến 05 người, đang làm việc tại đơn vị, phải là những đoàn viên nhiệt tình, hiểu biết về công đoàn, có khả năng vận động CNLĐ gia nhập vào Công đoàn (có thể đề cử các anh, chị phụ trách tổ chức, kế toán tham gia vào Ban chấp hành lâm thời để phối hợp với lãnh đạo đơn vị giải quyết các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động).

 - BCH lâm thời có 03 người (đơn vị có dưới 30 CNLĐ) gồm:

 .  01 người giữ  chức vụ Chủ tịch CĐCS.

 .  02 người là Ủy viên BCH CĐCS (trong đó chọn 01 người phụ trách công tác Kiểm tra, 01 người nữ phụ trách công tác Nữ công của CĐCS).

 - BCH lâm thời có 05 người (đơn vị có từ 30 CNLĐ trở lên) gồm:

 .  01 người giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS.

 .  01 người giữ chức Phó Chủ tịch CĐCS.

 . 03 người còn lại là Ủy viên BCH CĐCS (trong đó chọn 01 người phụ trách Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, 01 người nữ phụ trách công tác Nữ công của CĐCS).

 - Đối với những đơn vị có từ 30 CNLĐ làm đơn gia nhập vào Công đoàn thì ngoài nhân sự của BCH lâm thời thì đề cử thêm 03 người tham gia vào Ủy ban Kiểm tra lâm thời (gồm 01 người là  Ủy viên trong BCH lâm thời giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT và 02 đoàn viên Công đoàn là ủy viên; và 01 người Ủy viên trong BCH lâm thời giữ chức vụ Trưởng ban Nữ công và 02 đoàn viên Công đoàn là ủy viên).

 Bước 2: Đơn vị thực hiện các thủ tục thành lập CĐCS bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị thành lập CĐCS do người đứng đầu đơn vị, chủ doanh nghiệp ký.

 2. Đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn của của tập thể người lao động hoặc của mỗi đoàn viên (Đơn xin gia nhập vào công đoàn do BCH CĐCS giữ lại trong hồ sơ của tổ chức CĐCS, kèm 01 ảnh màu 2 x 3 và ghi tên phía sau ảnh để làm thẻ).

 3. Danh sách CNLĐ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đơn gia nhập Công đoàn của tập thể (hoặc các nhân) đề nghị kết nạp đoàn viên và đã là đoàn viên Công đoàn từ các nơi khác chuyển đến có thể làm chung 01 danh sách.

 Nếu người nào là đoàn viên từ nơi khác chuyển đến thì ghi số thẻ đoàn viên.

 4. Danh sách trích ngang đề cử BCH CĐCS lâm thời. (Lưu ý: Chủ doanh nghiệp không được tham gia vào Ban Chấp hành công đoàn và không được kết nạp vào tổ chức Công đoàn).

5. Danh sách trích ngang đề cử Ủy ban Kiểm tra CĐCS lâm thời (nếu đơn vị có trên 30 đoàn viên).

 6. Một bản sao giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư  đối với những đơn vị có vốn nước ngoài hoặc quyết định thành lập cơ quan, đơn vị do cơ quan có thẩm quyền cấp.

7. Một bảng phát lương tổng hợp của NLĐ tháng gần nhất.

 Tất cả văn bản trên điền đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi về cho Liên đoàn Lao động quận 11, số 622 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.

 Bước 3: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 11 ra quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời CĐCS (căn cứ vào hồ sơ đề nghị thành lập CĐCS).

Bước 4: Tổ chức lể ra mắt công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS:

 Sau khi cấp trên đã ra quyết định thành lập, BCH CĐCS lâm thời phải tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và công bố quyết định thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời.

 * Nội dung buổi lễ, thời gian dự kiến khoảng 45 đến 60 phút bao gồm một số nội dung sau:

 1. Chào cờ - tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

 2. Công bố quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn, trao thẻ đoàn viên.

 3. Công bố quyết định thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời.

 4. Phát biểu cảm tưởng của đoàn viên.

 5. BCH lâm thời ra mắt và trình bày chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới, động viên CNLĐ và đoàn viên góp ý xây dựng chương trình để CĐCS chính thức đi vào hoạt động.

 6. Phát biểu của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận.

 7. Phát biểu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc Chủ DN.

8. BCH lâm thời tiếp thu - Bế mạc.

Bước 5:

 - Đối với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

+ Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho toàn thể CNLĐ tại đơn vị, nói rõ mục đích ý nghĩa của việc thành lập Công đoàn qua đó vận động CNLĐ đơn vị gia nhập tổ chức Công đoàn.

+ Ban Chấp hành lâm thời CĐCS sẽ xem xét, tiếp tục ra quyết định kết nạp đoàn viên, cấp thẻ và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động quận 11.

+ Vận động đoàn viên công đoàn và tiến hành thu 1% đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn 258/HD-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng thời trích nộp 40% đoàn phí về LĐLĐ quận 11.

+ Sau 12 tháng hoạt động lâm thời BCH CĐCS phải tiến hành tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ thứ I theo điểm b khoản 1 điều 13 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 - Đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chủ doanh nghiệp:

+ Tạo điều kiện thuận lợi để CĐCS hoạt động có hiệu quả.

+ Có trách nhiệm thực hiện trích nộp 2% kinh phí công đoàn theo nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ qui định chi tiết về tài chính Công đoàn. Tất cả đều trích nộp về Ban Tài chính Liên đoàn Lao động quận 11.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT