Vậy công ty hoạt động như vậy có vi phạm quy định của pháp luật không. 2. Chúng tôi dự định thành lập công ty dịch vụ môi giới bất động sản. Theo khoản 1 điều 62 luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/qh13 quy định tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Trong trường hợp cổ đông không ký hợp đồng với công ty và cũng không trả lương, vậy theo quy định này thì 2 cổ đông có 2 chứng chỉ được không. Mong nhận được phản hồi sớm của quý công ty trân trọng.

Người gửi : Hưng Đỗ Mạnh

Luật sư trả lời: