Trung tâm được thành lập dưới sự quản lý trực tiếp của Công ty tôi là Công ty CP, và Trung tâm khi thành lập có cần phải đăng kí mã số thuế không? Nếu như không đăng kí mã số thuế bên Trung tâm có phải nộp bất kỳ loại thuế nào không? Và không đăng kí mã số thuế Trung tâm đây có được hoạt động không? Trung tâm mới thành lập cùng với địa điểm với Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê.

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Thương Vũ                                        

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.1940

Tư vấn luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Trả lời:

Kính gửi Quý khách hàng,  Với câu hỏi của bạn Công ty Luật Minh Khuê xin được hỗ trợ giải đáp như sau:

Về căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lí Thuế 2006

Thông tư số 80/2012/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý Thuế về đăng ký thuế.

Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg Quy định về mã số đối tượng nộp thuế.

Nội dung: 

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư số 80/2012/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý Thuế về đăng ký thuế quy định các đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

"1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, hàng hoá.

2. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức được ủy quyền thu phí, lệ phí.

5. Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

6. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vấn đề về thuế như: các Ban quản lý dự án, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế, hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài.

7. Tổ chức, cá nhân khác có phát sinh khoản phải nộp Ngân sách nhà nước."

Thứ hai, căn cứ vào Điều 1 và Điều 3 Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg quy định:

"Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế là đối tượng nộp thuế theo pháp luật Việt Nam đều phải thực hiện kê khai, đăng ký thuế với cơ quan thuế để được cấp mã số xác định đối tượng nộp thuế (gọi tắt là mã số thuế)."

"Các đối tượng thuộc diện phải kê khai, đăng ký thuế theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này phải thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu theo mẫu "tờ khai đăng ký thuế" với cơ quan thuế địa phương để được cấp mã số thuế. Khi có sự thay đổi các chỉ tiêu đã đăng ký, các đối tượng nộp thuế phải khai báo ngay với cơ quan thuế cấp mã số các chỉ tiêu thay đổi này."

Theo trường hợp của bạn, bạn muốn thành lập Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực Khoa học - Công nghệ dưới sự quản lý trực tiếp của Công ty bên bạn là Công ty Cổ phần, như vậy Trung tâm sau khi thành lập sẽ là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp của bạn. Căn cứ vào các quy định pháp luật về Thuế nêu trên, sau khi Trung tâm thành lập, Trung tâm của bạn bắt buộc phải đăng ký mã số thuế và kê khai thuế đầy đủ theo pháp luật hiện hành. Cụ thể, theo điểm c) khoản 3 Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC quy định:

"Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) được cấp cho:

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế;

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổng công ty, trực thuộc doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế.

Các tổ chức, cá nhân được quy định tại điểm này được gọi là “Đơn vị trực thuộc”, đơn vị có “đơn vị trực thuộc” được gọi là “đơn vị chủ quản”. Đơn vị trực thuộc trước khi đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì đơn vị chủ quản phải kê khai các đơn vị này vào “Bảng kê các đơn vị trực thuộc” để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số."

Như vậy Trung tâm của bạn sau khi thành lập, buộc phải đăng ký mã số thuế theo nguyên tắc trên, và phải đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ được cấp Giấy phép thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Nếu như Trung tâm không đăng ký mã số thuế theo pháp luật quy định, thì theo Điều 24 Thông tư số 80/2012/TT-BTC quy định:

"Người nộp thuế vi phạm về đăng ký thuế và sử dụng sai mã số thuế sẽ bị xử phạt đối với các hành vi vi phạm về kê khai đăng ký thuế đã quy định tại các Luật thuế và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thuế."

Trên đây là những giải đáp từ phía Công ty Luật Minh Khuê cho thắc mắc của Quý khách hàng. Cảm ơn sự hợp tác từ phía Quý khách hàng.

Trân Trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT