1. Thẩm quyền giải quyết:

 - Việc đăng ký thay đổi giấy chứng nhận chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở kế hoạch và UBND tỉnh/Thành phố nơi chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD đang hoạt động;

- Hồ sơ và thủ tục thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư;

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.1940

 

2. Hồ sơ lập chi nhánh, VPĐD, DDKD có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm:

Hồ sơ Đăng ký thay đổi hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện Địa điểm kinh doanh trong Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của CN/VPĐD của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;

Trường hợp hoạt động Chi nhánh được gắn trong Giấy Chứng nhận đầu tư và chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy Chứng nhận đầu tư.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của Doanh nghiệp (Đối với Doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hà Nội và trong trường hợp Chi nhánh, VPĐD đổi tên do Doanh nghiệp đổi tên; Chi nhánh bổ sung mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh sau khi doanh nghiệp bổ sung mục tiêu hoạt động);

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Chi nhánh (trường hợp chi nhánh thay đổi mục tiêu, ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoặc thay đổi nhân sự đã đăng ký chứng chỉ hành nghề);

- Báo cáo tình hình hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

Thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp