.Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.1940

- Trung tâm Trọng tài nộp lại Giấy phép thành lập cho Bộ Tư pháp; nộp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp, nơi Trung tâm Trọng tài đăng ký hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền cấp con dấu.

- Bộ Tư pháp ra Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ Tư pháp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo bằng văn bản về việc thanh toán xong các khoản nợ và hoàn tất các vụ việc đã nhận;

- Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Trung tâm Trọng tài.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài

Lệ phí (nếu có): Không

Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có Quyết định về việc thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài do Trung tâm bị xử lý vi phạm hành chính, thì Trung tâm Trọng tài phải thanh toán xong các khoản nợ và hoàn tất các vụ việc đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài, Trung tâm Trọng tài phải đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc báo địa phương, nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trọng tài.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 08/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Trọng tài thương mại;

- Nghị định số 25/2004/NĐ-CP ngày 15/1/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ  biên tập