Trân trọng cảm ơn.
Người gửi: Nguyễn Thu Hương
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều 44  Luật doanh nghiệp 2005. Chuyển nhượng phần vốn góp

Trừ trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì  thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

Như vậy, giám đốc công ty muốn chuyển nhượng 51% vốn cho người khác thì giám đốc phải chàn bán phần vốn góp đó cho các thành viên khác của công ty với cùng điều kiện, và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên của công ty nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết.

Sau khi chào bán phần vốn góp trong công ty nêu các thành ty trong công ty không mua hoặc không mua hết thì mới được tiến hành chuyển nhượng vốn góp cho người khác.

Lưu ý: Bạn cần thực hiện thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh nước ngoài thuộc sở kế hoạch đầu tư tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thủ tục như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:

- Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định thay đổi Công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung của Giấy thông báo cụ thể như sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác ; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;

+ Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;

+ Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT