- Thủ tục cần những gì ?
- Tại cửa hàng này, công ty tôi muốn sử dụng hóa đơn VAT của trụ sở tại Nha Trang có được hay không?
- Phải đóng những loại thuế nào vậy?
Cám ơn quý luật sư đã đọc thư và trả lời./.

Người hỏi: Phạm Thị Minh Thư

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Công ty. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp năm 2015

- Luật doanh nghiệp năm 2005

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp

- Nghị định 39/2007/NĐ-CP.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

- Thông tư 39/2014/TT-BTC.

2. Luật sư tư vấn:

Vì trong câu hỏi anh không nêu rõ là anh muốn mở cửa hàng bán lẻ là bán mặt hàng gì nhưng trong câu hỏi thì anh lại hỏi muốn sử dụng hóa đơn VAT của trụ sở chính của công ty tại Nha Trang. Như vậy thì em không hiểu là anh muốn mở một cửa hàng mới hoàn toàn độc lập với hoạt động kinh doanh với công ty tại Nha Trang hay là anh muốn lập chi nhánh của công ty mẹ là công ty tại Nha Trang?

Vì vậy cậu hỏi này của anh em sẽ chia thành 2 trường hợp và cách giải quyết như sau:

TH1: Anh muốn mở cửa hàng bán lẻ và hoạt động kinh doanh của cửa hàng này độc lập với công ty có trụ sở tại Nha Trang.

Đầu tiên anh cần xác định được anh mở cửa hàng để kinh doanh cái gì? Vì có thể hoạt động kinh doanh của cửa hàng này không phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP. Nếu như hoạt động kinh doanh của cửa hàng anh thuộc vào một trong những trường hợp không cần phải đăng ký kinh doanh thì anh sẽ không phải đăng ký kinh doanh ạ.

Nếu như hoạt động kinh doanh của cửa hàng anh mà không thuộc một trong những trường hợp không phải đăng ký kinh doanh thì anh sẽ phải đăng ký kinh doanh. Vì anh nói muốn mở cửa hàng bán lẻ nên em sẽ tư vấn cho anh về trình tự và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Căn cứ theo Khoản1 Điều 52 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì anh sẽ gửi giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung giấy đăng ký hộ kinh doanh gồm: Tên hộ kinh doanh, đại điểm kinh doanh, Ngành nghề kinh doanh, số vốn kinh doanh và họ tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, đại chỉ nơi cư trú và chữ ký của cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc dại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập. Kèm theo giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập. Đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình. Đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

Trường hợp 2: Anh muốn mở chi nhánh của công ty có trụ sở tại Nha Trang

Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập dịa điểm kinh doanh thì anh sẽ phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh. Nội dung thông báo gồm: Mã số doanh nghiệp; Tên và đại chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Tên chi nhánh dự định thành lập; Đại chỉ trụ sở chi nhánh; Họ tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực các nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Vì anh không nói rõ công ty có trụ sở tại Nha Trang của anh là thuộc loại hình doanh nghiệp nào nên anh sẽ tham khảo nội dung sau: Kèm theo thông báo quy định bên trên anh cần có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh; Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh.

Đối với câu hỏi cửa hàng mới lập có được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của công ty có trụ sở tại Nha Trang hay không thì chi nhánh có thể sử dụng chung mẫu hóa đơn giá trị gia tăng với công ty mẹ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC chi nhánh mới lập hạch toán phụ thuộc vào công ty mẹ thì công ty mẹ sẽ phải đặt in hóa đơn cho chi nhánh và tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn, chi nhánh trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, đại chỉ người bán hàng” để sử dụng ngoài ra nếu chi nhánh của anh có vốn từ 15 tỷ đồng trở lên được quyền tự in hóa đơn theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Vì anh không nói rõ cửa hàng kinh doanh gì nên em không thể tư vấn kỹ được anh cần nộp những loại thuế nào, tạm thời sau khi đăng ký kinh doanh anh sẽ phải nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê