Do nhu cầu công việc, tôi muốn thành lập công ty Cổ phần.Tôi xin nhờ các bạn tư vấn giúp cho tôi thủ tục thành lập mới Công ty. Vì tôi không trực tiếp quản lý được công ty,tôi xin hỏi Giám đốc có thể uỷ quyền cho người khác đứng ra thay mình ký kết hợp đồng và ký thay xuất hoá đơn có được không, xin được các bạn tư vấn giúp tôi.
Trân trọng cảm ơn!

Người gửi : Nguyen Trung Hai

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý: 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội

 -Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

- Nghị định số 43/2010/NÐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

- Quyết định số 337/QĐ-BKH về việc ban hành quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

Nội dung tư vấn :

Căn cứ vào điều 19 Luật doanh nghiệp 2005 quy định hồ sơ đăng kí kinh doanh của công ty cổ phần bảo gồm :

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

a) Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Căn cứ vào Khoản 14 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2005 : Người đại diện theo uỷ quyền là cá nhân được thành viên, cổ đông là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần uỷ quyền bằng văn bản thực hiện các quyền của mình tại công ty theo quy định của Luật này.

Mặt khác; căn cứ vào Điểm i Khoản  Điều 116 Luật doanh nghiệp thì các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

Như vậy theo Điều 14 và Điều 116 thì Gám Đốc có thể uỷ quyền cho người khác đứng ra thay mình ký kết hợp đồng và ký thay xuất hoá đơn....theo Điều lệ của công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp