>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Thủ tục mở đại lý kinh doanh sơn

Thủ tục mở đại lý kinh doanh sơn - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Quản lý thuế năm 2006.

Luật Thương mại năm 2005.

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định của pháp luật bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đều phải nộp thuế. Trong trường hợp này, bạn thành lập đại lý cấp 1 cho công ty sơn cũng có nghĩa là bạn thành lập đại lý thương mại mua, bán một hay một số  mặt hàng mà bên giao đại lý giao cho. Như vậy, bạn đã tiến hành kinh doanh hàng hóa vì vậy bạn thuộc trường hợp phải nộp thuế.

Điều 66 Luật Thương mại quy định:

"Điều 166. Đại lý thương mại

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao."

Theo quy định tại điều 21 Luật Quản lý thuế bạn sẽ phải đăng ký thuế cho cơ quan thuế:

"Điều 21. Đối tượng đăng ký thuế

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

2. Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay.

4. Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về thuế."

Trong trường hợp này, bạn phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê