Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật Doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về chuyển đổi loại hình công ty ?

Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi cậu hỏi cho chuyên mục tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Pháp lý: 

Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế 

Nội dung tư vấn:

Trường hợp Công ty bạn có đơn vị hạch toán phụ thuộc nay có nhu cầu chuyển sang hạch toán độc lập thì Công ty phải có quyết định chuyển hình thức hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập cho đơn vị trực thuộc. Căn cứ vào quyết định này, Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (bộ phận đăng ký mã số thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế) để đăng ký thay đổi thông tin.

Trình tự, thủ tục quy định tại Điều 18 Thông tư 80/2012/TT-BTC về chuyển đơn vị trực thuộc thành độc lập hoặc ngược lại như sau:

"Đơn vị trực thuộc có quyết định chuyển thành độc lập hoặc ngược lại phải thực hiện đăng ký thuế lại để được cơ quan thuế cấp mã số thuế mới trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Trước khi chuyển đổi phải thực hiện quyết toán thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Một đơn vị độc lập chuyển thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập khác thì được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế của đơn vị chủ quản mới. Đơn vị chuyển đổi phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế trước khi chuyển đổi. Đơn vị chủ quản mới phải thực hiện bổ sung đăng ký thuế, kê khai thêm đơn vị trực thuộc mới vào Bảng kê đơn vị trực thuộc để cơ quan thuế cấp mã số 13 số. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định.

Một đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập chuyển sang thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập khác phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ. Đơn vị chủ quản mới phải bổ sung đăng ký thuế vào bảng kê đơn vị trực thuộc để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số cho đơn vị trực thuộc mới. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định.”

Như vậy, đơn vị trực thuộc chuyển đổi thành độc lập phải thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện quyết toán thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế, sau đó tiến hành nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế mới.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng  cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP