Hiện nay, anh Dũng muốn nhượng phần vốn góp (50%)  còn lại cho tôi. Vì lý do khách quan, chúng tối (tôi và anh Dũng) có thể kí kết chuyển nhượng vốn mà ko cần thông báo cho chị Liên được không? Có trái với pháp luật không? Bởi loại hình kinh doanh của chúng tôi là không phải doanh nghiệp mà là kinh doanh cá thể, tự phát.

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này

Kính thư.

Người gửi: Huế Nguyễn

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp ?

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Trả lời:

Trước tiên phải khảng định việc anh Dũng đồng ý cho chị Liên góp 50% vốn để cùng hợp tác kinh doanh đã tồn tại một hợp đồng.

Thứ hai, việc anh Dũng muốn chuyển nhượng lại 50% cho chị Huế thì tức là muốn thay đổi chủ thể trong hợp đồng đã kí kết với chi Liên.

=> anh Dũng muốn chuyển nhượng lại cho chị Huế thì phải thông báo cho chị Liên và phải được chị Liên đồng ý.

Tham khảo: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  

-------------------------------------------- 

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: