Cháu xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê!
Cháu rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kính thư!
Người gửi: MH Thi
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục tăng vốn theo luật hợp tác xã ?

Tư vấn thủ tục tăng vốn theo luật hợp tác xã gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật hợp tác xã năm 2012

Nội dung phân tích:

Theo như câu hỏi của bạn thì xã viên trong HTX của bạn sẽ được góp tối đa không quá 30% vốn Điều lệ của HTX. Việc quy định mức vốn góp tối đa của HTX của bạn như vậy là không hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành, theo quy định tại  Điều 17. Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp

1. Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

2. Đối với liên hiệp hợp tác xã, vốn góp của hợp tác xã thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã.

3. Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ theo quy định của điều lệ, nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp.

4. Khi góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cấp giấy chứng nhận vốn góp. Giấy chứng nhận vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho hộ gia đình.

Trường hợp thành viên là pháp nhân thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Đối với hợp tác xã thành viên thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký của hợp tác xã thành viên; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên;

d) Tổng số vốn góp; thời điểm góp vốn;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

5. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận vốn góp do điều lệ quy định.

Như vậy, do HTX của bạn không phải là liê hiệp HTX nên mức góp tối thiểu của mỗi xã viên sẽ chỉ là tối đa không quá 20% vốn Điều lệ của HTX chứ không phải 30% như HTX của bạn đang áp dụng vì 30% là mức theo quy định đối với liên hiệp HTX. Và cúng theo quy định trên thì giám đốc HTX cũng sẽ chỉ được góp vốn tối thiểu bằng với mức góp tối thiểu của các xã viên khác trong hợp tác xã cao nhất  là 20% vốn Điều lệ của HTX.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

---------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: