Cháu rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kính thư!
Người gửi: Khánh ngọc

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được giải đáp như sau:

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp thường phải đối mặt với không ít các tranh chấp phát sinh trong nội bộ công ty. Trong đó chủ yếu có hai loại tranh chấp sau:

1. Các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty về các vấn đề:

- Tranh chấp về phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty (thông thường phần vốn góp đó được tính bằng tiền, nhưng cũng có thể bằng hiện vật hoặc bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp);

- Tranh chấp về mệnh giá cổ phiếu và số cổ phiếu phát hành đối với mỗi công ty cổ phần;

- Tranh chấp về quyền sở hữu một phần tài sản của công ty tương ứng với phần vốn góp vào công ty;

- Tranh chấp về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty;

- Tranh chấp về yêu cầu công ty đổi các khoản nợ hoặc thanh toán các khoản nợ của công ty, thanh lý tài sản và thanh lý các hợp đồng mà công ty đã ký kết khi giải thể công ty;

- Tranh chấp về các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

2. Các tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau là các tranh chấp về các vấn đề:

- Tranh chấp giữa các thành viên của công ty về việc trị giá phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty;

- Tranh chấp về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty hoặc về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty của thành viên công ty đó cho người khác không phải là thành viên của công ty;

- Tranh chấp về việc chuyển nhượng cổ phiếu không ghi tên và cổ phiếu có ghi tên;

- Tranh chấp về mệnh giá cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành và trái phiếu của công ty cổ phần hoặc về quyền sở hữu tài sản tương ứng với số cổ phiếu của thành viên công ty;

- Tranh chấp về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ, thanh toán nợ của công ty;

- Tranh chấp về việc thanh lý tài sản, phân chia nợ giữa các thành viên của công ty trong trường hợp công ty bị giải thể, về các vấn đề khác giữa các thành viên của công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Do đó các văn bản thường áp dụng để giải quyết vấn đề này bao gồm các văn bản sau:

- Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11

- Nghị định 43/2010/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

- Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp

- Luật  Đầu tư 59/2005/QH11

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư

- Luật trọng tài thương mại 54/2012/QH12

- Luật chứng khoán

- Luật tổ chức tín dụng

-Bộ luật tố tụng dân sự và các văn bản pháp luật khác liên quan

Trên đây là một số văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến tranh chấp nội bộ doanh nghiệp. Tuy nhiên tranh chấp nội bộ có thể liên quan đến nhiều các lĩnh vực ngành nghề khác nhau nên tùy vào loại tranh chấp sẽ áp dụng các loại văn bản trực tiếp điều chỉnh.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ