Văn phòng đại diện này chỉ có chức năng đại diện cho Công ty, thực hiện xúc tiến thương mại mà không thực hiện chức năng kinh doanh. Trụ sở chính Công ty vẫn trực tiếp kí hợp đồng với khách hàng. Kho tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ là nơi lưu giữ hàng hóa và chỉ xuất hàng cho khách hàng theo lệnh xuất hàng tại Trụ sở chính Công ty. Sau khi hoàn thành xong thủ tục mở văn phòng đại diện, văn phòng đại diện được cấp mã số thuế. Vậy sau đó Công ty tôi phải làm những thủ tục gì với Cục thuế Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh?

Trường hợp công ty tôi muốn ủy nhiệm cho văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hóa đơn thì chúng tôi phải làm thủ tục gì tại Cục thuế Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê!

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kính thư!
Người gửi: Hue Nguyen

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tư vấn thủ tục mở kho bãi, văn phòng đại diện ?

Tư vấn thủ tục mở kho bãi, văn phòng đại diện - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Luật Thương mại năm 2005

Thông tư 28/2011/TT-BTC thi hành một số điều Luật Quản lý thuế

2. Nội dung phân tích:

* Sau khi hoàn thành xong thủ tục mở văn phòng đại diện, công ty bạn cần phải hoàn thành các thủ tục sau:

Khoản 4 điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định:

"Điều 33. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

4. Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp."

Điểm c khoản 1 điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC quy định:

"Điều 10. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế:

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế."

Như vậy, công ty bạn chỉ cần thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty bạn đặt trụ sở chính và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

* Về xuất hóa đơn cho văn phòng đại diện:

Khoản 1 điều 37 Luật Doanh nghiệp quy định:

"Điều 37. Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật."

Điều 18 Luật Thương mại quy định:

"Điều 18. Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện
1. Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.
2. Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép.
3. Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này.
4. Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
5. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật."

Như vậy, văn phòng đại diện được đại diện theo ủy quyền của công ty để xuất hóa đơn, bạn chỉ cần làm giấy ủy quyền theo đúng quy định pháp luật và xuất trình khi thực hiện nhiệm vụ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

--------------------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;