Văn phòng đại diện của công ty tôi ( công ty TNHH) ở tỉnh khác, được công ty ủy quyền (có giấy ủy quyền)  được hoạt động trong phạm vi hoạt động ủy quyền hoặc công việc nhất định tại tỉnh mở văn phòng đại diện, thì văn phòng đại diện có được ký hợp đồng  tronh lĩnh vực đã được ủy quyền không?

Xin cảm ơn!

Người gửi : Phạm Kim Thu

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn về phạm vi ủy quyền?

Tư vấn phạm vi ủy quyền theo luật, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Đối với một số thắc mắc của bạn, tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2005

2. Nội dung trả lời :

Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2005 thì:

 Văn phòng đại diện (VPĐD) là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của VPĐD phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

 VPĐD không trực tiếp kinh doanh, không được ký các hợp đồng kinh doanh với dấu của VPĐD, nhưng vẫn được ký kết các hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở VPĐD đó; hợp đồng đó sẽ đóng dấu của doanh nghiệp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê