Xin cảm ơn luật sư. Rất mong có cơ hội hợp tác. Người gửi: duy

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn kinh doanh dịch vụ bảo vệ ?

Tư vấn kinh doanh dịch vụ bảo vệ gọi: 1900.6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 52/2008 NĐ-CP

2. Nội dung trả lời:

2. 1.Do bạn không nói rõ là bạn muốn thành lập công ty bảo vệ chỉ trong nước hay có sự liên doanh với công ty nước ngoài, nên:

-Nếu chỉ trong nước, theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 52/2008 NĐ-CP, bạn sẽ cần đáp ứng các điều kiện sau:

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện; được quy định cụ thể tại Nghị định 52/2008 NĐ-CP. Do đó, nếu bạn muốn thành lập công ty dịch vụ bảo vệ thì cần phải lưu ý về những phương diện:

Thứ nhất, về vốn pháp định: Đây là ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định là 2 tỷ đồng. Vốn pháp định này phải được ký quỹ ở ngân hàng và có giấy xác nhận số tiền ký quỹ của Ngân hàng.(Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong suốt quá trình hoạt động)

Thứ hai, về địa điểm đặt trụ sở của công ty: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải ổn định ít nhất từ một năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ một năm trở lên. Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại  diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Công an cấp tỉnh nơi đi và nơi đến chậm nhất là mười lăm ngày trước khi thực hiện việc di chuyển địa điểm.

Thứ ba, về điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ: Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này;

- Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.

Thứ tư, phải được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Thứ năm, hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn quy định  nêu trên bao gồm:

a) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

b) Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

c) Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền

-Nếu có sự liên doanh với công ty nước ngoài khác, thì căn cứ theo khoản 3 Điều 9 Nghị định 52/2008 NĐ-CP, bạn sẽ cần đáp ứng một số điều kiện sau:

Doanh nghiệp nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên; đã có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ năm năm trở lên; có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện cho phần vốn góp của doanh nghiệp trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

2.2. Về dịch vụ ký quỹ tại ngân hàng thương mại cổ phần 2 tỷ để kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

Theo quy định tại điều 9 - Nghị định 52/2008/ NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì việc ký quỹ vốn pháp định kinh doanh dịch vụ bảo vệ được thực hiện như sau:

1/ Số tiền vốn pháp định phải ký quỹ:

- 2 tỉ đồng Việt Nam.

- Vốn điều lệ duy trì không thấp hơn vốn pháp định trong quá trình hoạt động.

2/ Thực hiện ký quỹ vốn pháp định tại:

Ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam

3/  Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn quy định bao gồm:

a) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối vớicông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

b) Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

c) Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở ViệtNam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

d) Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước:

Doanh nghiệp nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên; đã có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ năm năm trở lên; có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện cho phần vốn góp của doanh nghiệp trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi cho Chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

-------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: