- Thủ tục để cấp phép bán lẻ ruợu và thuốc lá như thế nao?

- Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép?

Xin trân trọng cám ơn!

Người gửi: Huyen Trang

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn về thủ tục cấp phép bán rượu, thuốc lá tại sân bay?

Tư vấn pháp luật kinh doanh gọi: 1900.6162

Trả Lời:

Kính gửi Quý khách hàng, với câu hỏi của bạn Công ty Luật Minh Khuê xin được hỗ trợ, giải đáp như sau:

Về căn cứ pháp lý:

Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu

Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 40/2008/NĐ-CP

Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá

Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Thủ tục cấp phép kinh doanh bán lẻ rượu & thuốc lá:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Chuyên viên phụ trách cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, thuốc lá tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/công dân, kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ theo quy định .

Hồ sơ gồm:

a. Đối với hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu, thuốc lá:

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng);

+ Bản sao Giấy CN mã số thuế (có công chứng);

+ Giấy phép Kinh doanh bán lẻ rượu - thuốc lá đã hết hạn (đổi với trường hợp đổi cấp phép);

+ Đơn đề nghị cấp (hoặc đổi) giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu - thuốc lá (có xác nhận của UBND xã, phường nơi kinh doanh);

+ Giấy cam kết thực hiện các quy định về kinh doanh bán lẻ rượu, thuốc lá;

+ Bảng kê các loại rượu - thuốc lá;

+ Giấy giới thiệu của thương nhân bán buôn rượu - thuốc lá;

+ Bản sao Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà cung cấp;

+ Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ của thương nhân.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã hoàn chỉnh, hợp lệ chuyên viên viết Phiếu kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (theo mẫu)

Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên hướng dẫn Tổ chức/công dân bổ sung các loại giấy tờ cần thiết vào Phiếu kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ để  tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ (Trách nhiệm chuyên viên chuyên trách, thời gian xử lý 02 ngày):

Chuyên viên thẩm định được phân công thẩm định tiến hành lập phiếu thẩm định hồ sơ với các nội dung sau:

- Tên hộ kinh doanh không trùng, phù hợp với quy định về đặt tên hộ kinh doanh.

- Đủ hồ sơ theo quy định

- Nội dung hồ sơ: Hợp lệ theo quy định tại Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu;  Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 40/2008/NĐ-CP. Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá; Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2007/NĐ-CP.

Trường hợp nội dung hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên thẩm định báo cáo Lãnh đạo phòng và gửi thông báo đến hộ đăng ký kinh doanh để giải trình hoặc bổ sung các thủ tục cần thiết.

Bước 3. Dự thảo giấy phép và trình ký ( Thời gian thực hiện 1/2 ngày)

Sau khi kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của hồ sơ. Chuyên viên phụ trách nhập dữ liệu vào máy, in giấy phép ký kinh doanh theo mẫu qui định tại Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương.

Bước 4. Phê duyệt giấy phép. Trách nhiệm Lãnh đạo Phòng (Thời gian thực hiện 01 ngày):

Trên cơ sở hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định, Lãnh đạo Phòng kinh tế xem xét hồ sơ và phê duyệt cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, thuốc lá nếu hồ sơ đầy đủ và đảm bảo tính pháp lý, trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung và trình phê duyệt lại.

Bước 5. Trả kết quả: Trách nhiệm Chuyên viên trực  tiếp  nhận  hồ  sơ (Thời gian thực hiện 1/2 ngày):

- Sau khi  trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế ký duyệt, Chuyên viên phòng sẽ đóng dấu và trả kết quả cho công dân theo lịch hẹn, vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ theo quy định.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thị xã.

Trên đây là những hướng dẫn, giải đáp từ phía Công ty Luật Minh Khuê cho thắc mắc của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp tới Văn phòng Công ty Luật Minh Khuê để chúng tôi được tiếp tục hỗ trợ Quý khách hàng!
Trân Trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp