Khi đồng chí cho đồng nghiệp vay báo lại cho tôi ghi sổ. Trong quá trình cẩm sổ không may tôi đánh mất thì tôi có là người chịu hoàn toàn tránh nhiệm về số tiền quỹ đó không. Tôi xin văn phòng luật tư vấn cho tôi.

Xin cảm ơn!

Người gửi : Vũ Lan

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả Lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tư vấn pháp luật tới công ty. Về vấn đề của bạn Công ty xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật dân sự năm 2005

2. Nội dung phân tích:

Trường hợp này, nếu việc cầm sổ quỹ cơ quan là nhiệm vụ được cơ quan giao thì việc chịu trách nhiệm được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 7 Bộ luật dân sự năm 2005 như sau:

" Điều 7. Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự

Các bên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình và tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, nếu không tự nguyện thực hiện thì có thể bị cưỡng chế thực hiện theo quy định của pháp luật."

Như vậy, bạn phải chịu trách nhiệm trong việc làm mất sổ quỹ cơ quan. Về số tiền quỹ bạn cần liên lạc với người cầm tiền cùng tìm lại những người vay tiền. Bạn có thể nhờ sự giúp đỡ từ chính những đồng nghiệp của mình để có thể ghi lại những thông tin liên quan tới sổ quỹ.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê