Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: H.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật kinh doanh bất động sản 2014;

Nghị định 43/2010/ NĐ – CP quy định về đăng ký kinh doanh.

Nội dung phân tích

Căn cứ vào khoản 2 điều 7 nghị định 43/2010/NĐ – CP quy định về ngành nghề kinh doanh:

“2. Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Như vậy, trong trường hợp này nếu anh thành lập công ty với ngành nghề kinh doanh là kinh doanh bất động sản thì sẽ áp dụng theo các điều kiện theo luật kinh doanh bất động sản 2014.

Đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản thì luật kinh doanh bất động sản yêu cầu phải có vốn pháp định. Do đó khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh thì anh sẽ kê khai số vốn điều lệ và số vốn này sẽ tối thiểu phải bằng số vốn pháp định do luật định. Hiện nay theo điều 10 luật kinh doanh bất động sản  thì  số vốn pháp định hiện nay là 20 tỷ chứ không phải là 6 tỷ như quy định trước đây nữa.

“Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1.Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.

Khi thực hiện đăng ký kinh doanh thì anh sẽ phải chứng minh được công ty thực sự có số vốn pháp định đấy, có thể bằng cách mở một tài khoản tại ngân hàng nhất định và trong tài khoản đấy công ty đã có 20 tỷ để chứng minh là công ty đã đạt số vốn đủ số vốn điều lệ tối thiểu do luật định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật doanh nghiệp và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp.