Trả lời:
1. Cơ sở pháp lý:
- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 5/6/2001 của Chính phủ về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch và Thông tư số 04/2001/TT-TCDL ngày 24/12/2001 của Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/2001/NĐ-CP;
- Quyết định số 13/QĐ-TCDL, ngày 24/01/2002 của Tổng cục Du lịch ủy quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho Sở Thương mại -Du lịch.

2. Thẩm quyền giải quyết:
- Tổng cục Du lịch chỉ cấp giấy phép kinh doanh Lữ hành quốc tế;
- Sở Thương mại-Du lịch cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch.
2.1 Thủ tục cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế:
a) Đối tượng áp dụng :
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp;
- Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được phép kinh doanh lữ hành nội địa;
b) Điều kiện:
- Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp theo mẫu phụ lục 10;
- Có phương án kinh doanh;
- Có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế;
- Người điều hành hoạt động kinh doanh phải có ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;
- Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế;
- Nộp tiền ký quỹ 250.000.000 đồng Việt Nam (theo Thông tư số 04).
c) Hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu phụ lục 01);
- Có phương án kinh doanh (theo mẫu phụ lục 03);
- Có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế;
- Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ sau:
+ Giấy đăng ký kinh doanh;
+ Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động lữ hành;
+ Thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng dài hạn của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;
+ Giấy chứng nhận tiền ký quỹ của Ngân hàng;
+ Điều lệ doanh nghiệp (không áp dụng với doanh nghiệp tư nhân).
d) Quy trình và thời gian giải quyết: 15 ngày
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày
- Chuyển Phòng Quản lý du lịch xử lý: 02 ngày
- Trình lãnh đạo ra văn bản (Đề nghị Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép) kèm theo hồ sơ: 01 ngày
- Tổng cục Du lịch sẽ xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: 10 ngày
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày
đ) Lệ phí: Theo quy định của Pháp luật.

2.2 Cấp và thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch:
a) Đối tượng áp dụng:

- Hướng dẫn viên hành nghề khi có thẻ hướng dẫn viên;
- Có hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành.
* Trường hợp HDV bị thu hồi thẻ chỉ được xem xét cấp lại sau thời hạn 6 tháng, kể từ ngày bị thu hồi. Hồ sơ và thủ tục, thời gian, lệ phí giống trường hợp cấp thẻ mới.
b) Điều kiện:
* Quốc tế:
- Quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện;
- Có bằng cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;
- Có bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học, trên đại học ở nước ngoài hoặc chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;
- Sử dụng thành thạo ít nhất 01 ngoại ngữ;
* Nội địa:
- Quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện;
- Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành HDV trở lên; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;
c) Hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp thẻ theo mẫu phụ lục 13;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;
- Bản sao các giấy tờ theo như điều kiện đã nêu;
- Giấy khám sức khỏe;
- Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá 3 tháng.
d) Quy trình và thời gian giải quyết: 10 ngày
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày
- Chuyển Phòng Quản lý du lịch xét duyệt hồ sơ: 04 ngày;
- Trình lãnh đạo: 04 ngày;
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày
đ) Lệ phí: theo quy định của pháp luật.
2.3 Đổi, cấp lại thẻ HDV:
a) Hồ sơ:

- Đổi thẻ: 30 ngày trước khi thẻ hết hạn, HDV phải làm thủ tục đổi thẻ mới.
+ Đơn đề nghị (theo mẫu phụ lục 13);
+ Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
+ Bản sao thẻ HDV cũ;
+ Hai ảnh 3 x 4, chụp không quá 3 tháng.
- Cấp lại thẻ: Thẻ chỉ được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng.
+ Đơn đề nghị (theo mẫu phụ lục 13);
+ Giấy xác nhận bị mất thẻ hoặc bị hư hỏng;
+ Hai ảnh 3 x 4, chụp không quá 3 tháng.
b) Quy trình và thời gian giải quyết: 07 ngày
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày
- Chuyển Phòng Quản lý du lịch xét duyệt hồ sơ: 03 ngày;
- Trình lãnh đạo xem xét cấp thẻ: 02 ngày.
- Tổ tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày
c) Lệ phí: không thu lệ phí

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê