Từ ngày 01/03/2018, tất cả các nhà mạng viễn thông đều dừng áp dụng hình thức khuyến mại 50% hay 100% giá trị thẻ nạp, đây là điều nuối tiếc cho hầu hết người sử dụng gói dịch vụ trả trước.

Theo quy định Thông tư 47/2017/TT-BTTTT quy định về hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất thì:

“Tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước không được vượt quá 20% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động được khuyến mại.”

Do đó, từ nay người tiêu dùng chỉ còn được áp dụng hình thức khuyến mại thẻ nạp tối đa 20% tổng giá trị. 

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê