Nếu em xin giấy phép kinh doanh xong nhưng không muốn mở nữa thì có phải trả giấy phép kinh doanh không hay vẫn được giữ giấy phép cho đến khi mở lại, trong lúc đó vẫn chưa đăng ký thuế hạn trong vòng 15 ngày ghi sau giấy phép. Rất mong phản hồi từ luật sư. Xin chân thành cảm ơn. Được gửi từ iphone của tôi.

Người gửi : Sỉ Lẻ Giá

Luật sư trả lời: