Bản sao là gì ? Giá trị pháp lý của bản sao ? Thời hạn sử dụng bản sao ?

Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính nhà nước hiện nay việc " phải xin cấp bản sao" để cung cấp cho các cơ quan chức năng là yêu cầu bắt buộc ...

Chủ hộ cũ gây khó dễ, không cho tách khẩu thì phải làm sao ?

Điều kiện để tiến hành thủ tục tách hộ khẩu là gì ? Khi tách hộ khẩu có cần sự đồng ý, cho phép của chủ hộ khẩu hay không ? và một số vấn đề pháp lý liên ...

Chính thể quân chủ chuyên chế là gì ? Sự hình thành, phát triển chính thể quân chủ chuyên chế

Nghiên cứu về sự hình thành của nhà nước và pháp luật luôn là một trong những yêu cầu bắt buộc của các cử nhân luật (luật sư tương lai), trong bài viết này ...

Quy định pháp luật về cai nghiện bắt buộc ? Mức phạt trốn cai nghiện bắt buộc?

Người nghiện ma túy khi nào thuộc diện phải đi cai nghiện bắt buộc ? Hồ sơ đăng ký cái nghiện cần những giấy tờ gì ? Người cai nghiện mà bỏ trốn khỏi cơ sở ...