Tư vấn thủ tục chuyển hộ khẩu và thủ tục nhập khẩu tại nơi ở mới ?

Tư vấn thủ tục chuyển hộ khẩu và thủ tục nhập khẩu tại nơi ở mới ?

Việt Nam là một trong số ít các quốc gia quản lý dân sự bằng sổ hộ khẩu. Việc tạm trú, tạm vắng, đăng ký nhập hộ khẩu, tách hộ khẩu là một trong những thủ tục hành chính hết sức phức tạp và mất nhiều thời gian khi thực hiện. Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một số vấn đề pháp lý hiện hành về việc quản lý hộ khẩu, cư trú theo luật:

Thủ tục nhập hộ khẩu, tách hộ khẩu theo quy định của pháp luật ?

Điều kiện, quy định của pháp luật về việc tách hộ khẩu, nhập hộ khẩu là gì ? Thủ tục nhập hộ khẩu cho Việt Kiều đầu tư kinh doanh về nước ? Mức phí và lệ ...