Chủ hộ cũ gây khó dễ, không cho tách khẩu thì phải làm sao ?

Điều kiện để tiến hành thủ tục tách hộ khẩu là gì ? Khi tách hộ khẩu có cần sự đồng ý, cho phép của chủ hộ khẩu hay không ? và một số vấn đề pháp lý liên ...