Cách nhập hộ khẩu của con vào hộ khẩu của bố ? Thủ tục chuyển hộ khẩu

Cách nhập hộ khẩu của con vào hộ khẩu của bố ? Thủ tục chuyển hộ khẩu

Theo quy định của pháp luật cư trú thì con cái có thể đăng ký theo hộ khẩu của Bố hoặc của Mẹ và trong trường hợp có đầy đủ các điều kiện cần thiết thì có thể tiến hành thủ tục tách hộ khẩu hoặc chuyển hộ khẩu theo đúng quy định của pháp luật:

Nhập hộ khẩu cho con theo hộ khẩu của bố ? Điều kiện nhập hộ khẩu

Theo quy định của Luật Cư Trú thì con cái có thể đăng ký nhập vào hộ khẩu của Cha hoặc của Mẹ tuy nhiên quá trình, điều kiện và thủ tục thực hiện việc nhập ...

Thắc mắc về tách hộ khẩu và nhập hộ khẩu theo quy định mới nhất ?

Mặc dù đã có hướng dẫn khá cụ thể và chi tiết nhưng trên thực tiễn người dân vẫn gặp nhiều khó khăn và trở ngại trong quá trình thực hiện thủ tục tách sổ hộ ...

Mất sổ hộ khẩu thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu bị mất, rách, hỏng như thế nào?

Sổ hộ khẩu được coi là hai loại giấy tờ quan trọng liên quan tới mọi thủ tục pháp lý trong cuộc sống. Dù bạn có làm gì, thực hiện thủ tục hành chính nào đi ...