Quy định mới nhất năm 2020 về điều kiện kết nạp Đảng viên?

Kết nạp Đảng Viên vào Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay phải trải qua những giải đoạn học tập (Học cảm tình Đảng), giai đoạn thử thách (Kết nạp Đảng Viên dự ...

Mẫu đơn và thủ tục xin giấy xác nhận hạnh kiểm mới nhất năm 2020

Người muốn xác định hành kiểm cần làm đơn xin xác nhận hạnh kiểm theo thủ tục quy định để được cơ quan nhà nước xác minh và xác nhận hạnh kiểm phục vụ quá ...

Năm 2020, Vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu thì bị xử phạt như thế nào ?

Hành vi vận chuyển thuốc lá lậu là hành vi vi phạm pháp luật hành chính và pháp luật hình sự của Việt Nam, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm hành vi này ...

Chức vụ và chức danh được quy định như thế nào ? Tiêu chuẩn một số chức danh cụ thể

Khái niệm chức vụ và chức danh được phân biệt như thế nào theo quy định của pháp luật hiện nay ? Chức vụ khác gì chức danh ? Và một số vướng mắc thường gặp ...