Em muốn hỏi luật sư chú họ em muốn bảo lãnh được gia đình em qua mỹ phảitheo diện nào và có khả thi làm được không. Mong sớm nhận được thư giải đápcủa luật sư, em chân thành cám ơn.

Người gửi : Bao Cuong Muc

Luật sư trả lời: